Kvir zajedničko: politika prijateljstva, ljubavi i afekata

Autori

  • Jelisaveta Blagojević Fakultet za medije i komunikacije, Beograd
  • Slavcho Dimitrov Institute for Social Sciences and Humanities "Euro-Balkan", Skopje

Ključne reči:

kvir, zajedničko, neoliberalni kapitalizam, depolitizacija, reifikacija, želja, ljubav, prijateljstvo, afekti, bivstvovanje-u-zajedničkom

Apstrakt

U ovom radu se preispituju relacije između klasnih borbi, kritike kapitalizma i kvir borbi kroz komodifikaciju želje i identitarne mistifikacije društvenih i političkih istorija, genealogija i nejednakosti, i iznosi koncept i praksa kvir zajedničkog kao kritički alat kvir politike i intersekcionalne borbe. Konceptom kvir zajedničkog upućujemo na višestruke perspektive i probleme u vezi sa zajedničkim. Kvir zajedničko u našem radu u isto vreme obeležava proživljena iskustva, nataložene oblike života, žanrove osećanja na koja smo naviknuti i orijentacije prema svetu, kao i ono što kao višak dolazi iz virtuelnog, neodlučivog i neodređenog, kao potencijal koji dolazi iz buduć nosti i iz odnosa prema drugosti, kao gest otvorenosti prema potencijalnosti bivstvovanja-drugojačijim, postajanja i formiranja alternativnih svetova, odnosa, pripadnosti i zajedničkog, polazeć i upravo od društvene relacije i izloženosti o kojoj svedoči svakodnevna i istorijska iskustva kvir osoba. Ovo shvatanje kvir zajedničkog istražuje se posebno preko tri vida odnosa, društvenosti i senzibilnosti – prijateljstva, ljubavi i afekata – koji u istoriji zapadnog iskustva igraju konstitutivnu ulogu u kolektivnim političkim imaginacijama zajednice, politika, nacija, suvereniteta, subjekta i otelovljenja, s jedne strane, a takođe su mesta reartikulacije ovih kategorija kroz istoriju kvir politike, kulture i intimnosti.

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-07-01

Broj časopisa

Sekcija

Original scientific paper