POGLED NA SAVREMENE TRANSFORMACIJE ANTROPOLOŠKE TEORIJE I PRAKSE

Autori

  • Зорица Ивановић

Ključne reči:

antropologija, preispitivanja, teorijska razjedinjenost, epistemologija, društvene promene

Apstrakt

U radu se razmatraju osnovne teorijske i epistemološke promene u okviru antropološke teorije i prakse i njihova veza sa društvenim, ekonomskim, političkim i kulturnim transformacijama koje se mogu pratiti od sedamdesetih godina prošlog veka. Polazeći sa stanovišta da je poslednja četvrtina dvadesetog veka doba koje odlikuje kritičko preispitivanje osnovnih postavki koje su vremenom postale gotovo postulati discipline, u radu se ukazuje na intelektualnu različitost i teorijsku razjedinjenost kao jednu od opštih odlika antropologije u ovom periodu. Iako tokom istorije antropologije "paradigmatska urefenost" nije gotovo nikada predstavljala osnovni intelektualni princip njenog delovanja, može se reći da su poslednje decenije dvadesetog veka doba suočavanja discipline kako sa novim društvenim uslovima svog delovanja, tako i sa sopstvenim epistemološkim i teorijskim granicama. Kako pristupi, koncepti i naučna objašnjenja dolaze iz različitih teorijskih centara, cilj ovog teksta je da ukaže na osnovne teorijske, epistemološke i društvene transformacije koje su dovele do razvoja novih intelektualnih orijentacija i istraživačkih pristupa, a time i do redefinisanja shvatanja ciljeva i dometa antropoloskog znanja.

##submission.downloads##

Objavljeno

2008-06-30

Broj časopisa

Sekcija

Original scientific paper