[1]
S. Leković, „KLUB MEĐUNARODNOG PRIJATELJSTVA U BEOGRADU (1954–1969): MESTO KULTURNIH SUSRETA U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI“, ant, том 24, изд. 1, стр. 123–147, Јули 2024.