Leković, S. (2024). KLUB MEĐUNARODNOG PRIJATELJSTVA U BEOGRADU (1954–1969): MESTO KULTURNIH SUSRETA U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI. Antropologija, 24(1), 123–147. преузето од https://antropologija.com/index.php/an/article/view/487