(1)
Leković, S. KLUB MEĐUNARODNOG PRIJATELJSTVA U BEOGRADU (1954–1969): MESTO KULTURNIH SUSRETA U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI. ant 2024, 24, 123-147.