(1)
Milosavljević, L. STAROST U MUZIČKOM VIDEU: ANTROPOLOŠKA PERSPEKTIVA. ant 2024, 24, 49-73.