[1]
Leković, S. 2024. KLUB MEĐUNARODNOG PRIJATELJSTVA U BEOGRADU (1954–1969): MESTO KULTURNIH SUSRETA U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI. Antropologija. 24, 1 (Јули 2024), 123–147.