КИНЕСКИ ПРАЗНИК ГЛАДНИХ ДЕМОНА И ДУХОВА: ИЗГНАНСТВО И ПОВРАТАК

Autori

  • Радосав Пушић Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ključne reči:

Празник гладних демона и духова, смрт, животна снага, путовање, светлост, душа

Apstrakt

У овом раду биће речи о кинеском Празнику гладних демона и духова, који пада петнаестог дана седмог месеца лунарног календара, на рођендан Владара Земље. Тога дана, према веровању, он походи Земљу да забележи добра и лоша дела, исправне и неисправне поступке. Изворно, овај празник се називао Празник средине искона. Два важна феномена везују се за њега, то су смрт и бесмртност душе. Свака од кинеских слика света, даоизам, конфуцијанизам и будизам, имају своје одговоре на ова питања. У том светлу, може се говорити и о различитим приступима како овим феноменима, тако и виђењу самога празника. Пошто сви фестивали који се везују за „духове” и „демоне” у Кини у себи носе и потребу за искреношћу, једноставношћу, спонтаношћу, и као по неком неписаном правилу подразумевају „исповедање”, „сажаљење”, „покајање” и молитву, у њима се сабира читава лепеза различитих веровања, вештина, умећа и знања, који чине део Празника гладних демона и духова. У овом раду, покушаћемо да осветлимо његову природу, улогу и значај, у контексту широког спектара кинеске цивилизацијске матрице.

Reference

Cook, Constance A. 2006. Death in Ancient China, Leiden and Boston: Brill.

Чајкановић, Веселин. 1973. Мит и религија у Срба. Београд: СКЗ.

Ђорђевић, Тихомир Р. 1953. Вампир и друга бића у нашем веровању и предању, Српски етнографски зборник LXVI. Београд, САН Одељње друштвених наука.

Gao. Hongxing. 2005. Chinese Ghost Festival and the Theory of Yin-Yang and Five Elements: Starting from Qingming Festival and Zhongyuan Festival. Fudan Journal (Social Sciences Edition), Issue 4.Gao, Hongxing. 2005. Zhongguo gui jie yu yin yang wu xing: cong Qingming jie he zhong yuan jie shuo qi, Fudan Xuebao (shehui kexue ban), di 4 qī. (高洪兴. 2005 年.中国鬼节与阴阳五行: 从清明节和中元节说起, 复旦学报 (社会科学版),第 4期 Guodian Chu mu zhu jian (“郭店楚墓竹简“ – Guodian Chu Tomb Bamboo Slips) https://pdf.fengshui86.com/wzpdf/2828247.pdf

Јанкелевич, Владимир. 2017. Смрт, Београд: Орион Арт.

Jojić Pavlovski, Jasna. 2009. Vlaška magija 1, Novi Sad: Prometej.

Li, Ling. Du Guodian Chu jian “tai yi sheng shui” (李零, 读郭店楚简 “太一生水” – Li Ling, Reading “Taiyi Gives Birth to Water” from the Guodian Chu Bamboo Slips) https://www.daoist.org/BookSearch(test)/list009/0489.pdf

Liao, Ben. Mulian Shimo (Shang) 廖奔, 目连始末(上)– Liao Ben, The Beginning and End of Mulian (Part One)) https://core.ac.uk/download/pdf/41375888.pdf

Liao, Ben. Mulian Shimo (Xià) (廖奔,目连始末(下)– Liao Ben, The Beginning and End of Mulian (Part Two)) https://core.ac.uk/download/41375899.pdf

Olberding, Amy, Philip J. Inanhoe. 2011. Mortality in Traditional Chinese Thought, State University of New York, SUNY Press.

Pušić, Radosav. 1994年. Laozi: Ying’er yu shui, Dao jia wenhua yanjiu, Shanghai guji chuban she (老子: 婴儿与水, 道家文化研究, 上海古籍出版社 – Laozi: Infant and Hydrological Culture Research, Shanghai)

Пушић, Радосав. 2003. Лао Ц: Књига о даоу и деу. Београд: Плато.

Пушић, Радосав. 2017. Дете и вода, Београд: Чигоја штампа.

Тома, Луј-Венсан Тома. 1989. Смрт данас, Београд.

Tan gui shuo mei qing gui jie (谈鬼说魅庆鬼节– Discussing Ghosts and Celebrating the Ghost Festival) https://tusitainternational-archive.dhammaearth.org/medias/pdf/%E8%B0%88%E9%AC%BC%E8%AF%B4%E9%AD%85%E5%BA%86%E9%AC%BC%E8%8A%82.pdf

Teiser, Stephen F. 1988. The Ghost Festival in Medieval China, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Вампири у Србији у XVIII веку: Књига и коментари. 2018. Београд: Службени гласник.

Wang, Chenfa. Qing ba zhong yuan jie de yiyi huanyuan guizhen (王琛发, 请把中元节的意义还原归真 – Wang Chenfa, Please Restore the True Meaning of the Zhongyuan Festival) https://www.xiao-en.org/system/magazine/pdf/b1–179_tra.pdf

Xie, Junzhi. 2014. Guodian Chu jian „taiyi sheng shui“ de tiandao sixiang jiqi chongquan (謝君直, 郭店楚簡 „太一生水”的天道思想及其重詮 – Xie Junzhi, The Celestial Thought of “Taiyi

##submission.downloads##

Objavljeno

2024-07-09

Broj časopisa

Sekcija

Original scientific paper