OGRANIČENJA TELA KOJE STARI: SOCIOKULTURNI I PRIRODNI FAKTORI

Autori

  • Ljubica Milosavljević Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ključne reči:

Starost, telo, okruženje, ograničenje, aktivnost

Apstrakt

Zadatak ovog rada bio je pokušaj da se odgovori na pitanja sa kakvim se sve ograničenjima susreću ljudi koje nauka i društvo svrstavaju u kategoriju starih, a koja su u direktnoj vezi sa telesnim promenama kao izrazu protoka vremena. Razlika u određenju starosti iz ugla nauke i društva sastoji se u tome što nauka starost definiše kao razdoblje u životu pojedinca nakon navršene šezdeset pete godine, dok društvo starost poistovećuje sa periodom koji sledi nakon izlaska iz sfere rada, tj. sa penzionisanjem čime se opseg pretpostavljenih starih u društvu dodatno povećava. Građa je prikupljena na osnovu odgovora deset ispitanika koji su prema kriterijumu aktivnosti i samostalnosti u svakodnevnom životu podeljeni u dve kategorije: u kategoriju aktivnih i kategoriju neaktivnih starih, zavisnih od pomoći drugih.

Reference

Budurin, Damjan. 2004. "Pansioni za stare". U Novine u unapređenju kvaliteta života u starosti, ur. Dragana Dinić i Hristo Anđelski, 207-210. Beograd: Gerontološko društvo Srbije.

Crnčević-Radović, Ljiljana i Vesna Krstić. 2006. "Predlog programa za unapređenje zdravstvene zaštite starih", u Zbornik stručnih saopštenja i postera Vrnjačka Banja 9-12. maj, Kvalitet života u starosti – Izazovi XXI veka, 3-10. Beograd: Gerontološko društvo Srbije.

Fonda, Stephanie J., Nancy H. Fultz, Kristi Rahrig Jenkins, Laura M. Wheeler and Linda A. Wray. 2004. Relationship of Body Mass and Net Worth for retirement –Aged Men and Women. Rresearch on Aging 26: 153 – 176.

Minoa, Žorž. 1994. Istorija starosti – od antike do renesanse. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.

Mos, Marsel. 1998. Sociologija i antropologija 1. Beograd: XX vek.

Penev, Goran. 2002. "Demografsko starenje u Srbiji, Evropi i svetu u drugoj polovini 20. veka i perspektive za 21. vek". U Starenje i starost – za bezbedni i aktivni život, ur. Patar Manojlović, 49-64. Beograd: Gerontološko društvo Srbije.

Petrović, Dušan. 2004. Emocije u starosti. Gerontologija 1: 107-111.

Schnittker, Jason. 2005. Chronic illness and depressive symptoms in late life. Social Science & Medicine 60: 13-23.

Smiljanić, Vera. 1979. Psihologija starenja. Beograd: Nolit.

Wainwright, Steven and Bryan Turner. 2006. Just Crumbling to Bits? An Exploration of the Body, Ageing, Injury and Career in Classical Ballet Dancers. Sociology 40 (2): 237-255.

##submission.downloads##

Objavljeno

2010-06-30

Broj časopisa

Sekcija

Original scientific paper

Najčitanije od istog autora

1 2 > >>