UPRAVLJANJE VREMENOM I NJEGOVO VREDNOVANJE KOD STARIJIH PRIPADNIKA DRUŠTVA

Autori

  • Ljubica Milosavljević Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu

Ključne reči:

starost, kvalitativno istraživanje, upravljanje vremenom, slobodno vreme, izbor, aktivnost

Apstrakt

Zadatak ovoga rada bio je da istraži načine na koje stariji članovi društva upravljaju vremenom i načine na koje ga vrednuju, sa posebnim akcentom na to kako definišu i provode vlastito slobodno vreme. Ključni kriterijum za definisanje starosti, za potrebe ovoga rada, bila je pripadnost ispitanika kategoriji penzionisanih lica. Na osnovu odgovora šest ispitanika analiziran je svojevrsni paradoks sa kojim se susreće starija populacija, a koji je vezan za protok, doživljaj i ispunjenost vremena. Otvaranje viška vremena u svakodnevici, suprotstavljenog doživljaju limitiranosti zakoračenjem u poslednju etapu ljudskog veka, kakva je starost, samo je jedan od problema koji počinje da se pojavljuje isključivanjem pojedinca iz aktivne sfere rada. Uočena pojava proučavana je kod aktivnih i u svemu nezavisnih starijih osoba.

Reference

Blaikie, Andrew. 1999. Ageing &Popular Culture. Cambridge: Cambridge University Press.

Božović, Ratko. 1997. Iskušenja slobodnog vremena. Beograd, 1997.

Darnley, Fred Jr. 1975. Adjustment to Retirement: Integrity or Despair. The Family Coordinator 24 (2): 217-226.

Elwood, Thomsan W. 1972. Old Age and the Quality of Life. Health Services Reports 87 10): 919-931.

Just, Peter. 1980. Time and Leisure in the Elaboration of Culture. Journal of Anthropological Research 36 (1): 105-115.

Katz, Stephen. 2000. Busy Bodies: Activity, Aging, and The Management of everyday life. Journal of Aging Studies 14 (2): 135-152.

Kovač, Senka. 2010. Na životnim raskrsnicama: predstave Beograđana o svojoj starosti. Etnoantropološki problemi 5(2): 57-74.

Lawton, Powell M. 1978. Leisure Activities for the Aged. Annals of the American Academy of Political and Social Science 438:71-80.

McKenna, Kryss, Kieran Broome and Jackie Liddle. 2007. What older people do: Time use and exploring the link between role participation and life satisfaction in people aged 65 years and over. Australian Occupational Therapy Journal 54 (4): 273-284.

McKenna, Kryss, Jackie Liddle, Alysha Brown, Katherine Lee and Louise Gustafsson. 2009. Comparison of time use, role participation and life satisfaction of older people after stroke with a sample without stroke. Australian Occupational Therapy Journal 56 (3): 177-188.

Minoa, Žorž. 1994. Istorija starosti od antike do renesanse. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.

Mišić, Petar. 2006. "Slobodno vreme – izazov starenje i starosti". U Zbornik stručnih saopštenja i postera Vrnjačka Banja 9-12 maj, ur. Branivoje Timotić, 140-149. Beograd: Gerontološko društvo Srbije.

Penev, Goran. 2002. "Demografsko starenje u Srbiji, Evropi i svetu u i drugoj polovini XX veka i perspektive za XXI vek". U Starenje i starost – za bezbedni i aktivan život, ur. Petar Manojlović, 49-64. Beograd: Gerontološko društvo Srbije.

Poštrak, Milko. 2007. Kvalitet života u slobodno vreme. Doprinos sprečavanju prestupničkog ponašanja mladih. Socijalna misao 4: 119-138.

Smiljanić, Vera. 1979. Psihologija starenja. Beograd: Nolit.

Sumrak, Dejan. 2010. Opšta gerontologija – Antropologija starosti. Beograd: Socijalna misao.

##submission.downloads##

Objavljeno

2011-06-30

Broj časopisa

Sekcija

Original scientific paper

Najčitanije od istog autora

1 2 > >>