GERONTOLOŠKI CENTAR KAO ISHODIŠTE NEMATERIJALNOG KULTURNOG NASLEĐA

Autori

  • Ljubica Milosavljević Institut za etnologiju i antropologiju Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ključne reči:

nematerijalno kulturno nasleđe, starost, dom, slava

Apstrakt

Cilj istraživanja bio je da se kroz narative o životnim vrednostima domske populacije u Gerontološkom centru Knjaževac detektuju elementi nematerijalnog kulturnog nasleđa koji nastavljaju da postoje i u ovim specifičnim uslovima života. Pored toga, kao zadatak postavljen je i imperativ uočavanja svih važnih promena do kojih dolazi u načinu praktikovanja pojedinih elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa u skladu sa činjenicom da se život u domu odvija na značajno drugačiji način od pređaš- njeg. Ove promene, kako će biti pokazano, vodile su ili redukovanju forme i sadržaja određenih praksi ili, pak, njihovom gubljenju. Međutim, kao najupečatljiviji primer održivosti nematerijalnog kulturnog nasleđa, izdvojena je krsna slava; dok podjednako značajno jeste istaći i to da pojedini elementi ovog nasleđa imaju i terapeutsko svojstvo u datim okolnostima tj. da služe očuvanju i poboljšanju kvaliteta života korisnika domskih usluga.

Reference

Bandić, Dušan. 2004. Narodna religija Srba u 100 pojmova. Beograd: Nolit.

Božović, Ratko. 1997. Iskušenja slobodnog vremena. Beograd: Fakultet političkih nauka: Čigoja štampa.

Inđić, Trivo. 2011. Poslovi nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasleđe. Nematerijalno kulturno nasleđe Srbije 1: 20-21.

Ivanović, Dragan i Miodrag Perić. 2006. Dvadeset pet godine gerontološkog centra u Knjaževcu. Knjaževac: Gerontološki centar "Knjaževac".

Javošević, Ana. 2011. Zaštita nematerijalnog kulturnog nasleđa – međunarodni standardi i pravo Srbije. Politička revija (XXIII) X, vol = 28, br. 2: 301- 324.

Kraus, Entoni. 2011. Konvencija o zaštiti nematerijalnog kulturnog nasleđa iz 2003. godine: izazovi i perspektive. Nematerijalno kulturno nasleđe Srbije 1: 10-14.

Lukic Krstanović, Miroslava i Zorica Divac. 2012.Programiranje nematerijalnog kulturnog nasleđa grada. Glasnik Etnografskog instituta SANU LX (2): 9-23.

Milosavljević, Ljubica. 2011. Upravljanje vremenom i njegovo vrednovanje starijih pripadnika društva zavisnih od brige i pomoći drugih. Antropologija 11 (2): 215 – 231.

Milosavljević, Ljubica. 2013. Konstruisanje starosti kao društvenog problema. Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet.

Milosavljević, Ljubica. 2014. Antropologija starosti: Penzije – Konstruisanje starosti kao društvenog problema kroz penzije – od prvh penzionera do penzionih fondova. Beograd: Srpski geneološki centar.

Popović Živančević, Mila. 2011. Muzeji i nematerijalna baština. Nematerijalno kulturno nasleđe Srbije 1: 32 – 48.

Srećković, Saša. 2011. Zaključci radionice na regionalnom seminaru o nematerijalnom kulturnom nasleđu u Sirogojnu. Nematerijalno kulturno nasleđe Srbije 1: 72 – 74.

Stojanović, Marko. 2013. Na kraju i na početku – Karneval – muzeologija u tranziciji. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXI (1): 173-186.

Sumrak, Dejan. 2010. Opšta gerontologija: antropologija starosti. Beograd: Socijalna misao.

Tomić Joković, Snežana. 2011. Edukativne radionice u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa. Nematerijalno kulturno nasleđe Srbije 1: 80 – 86.

Živković, Dušića. 2011. Implementacija Konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa u republici Srbiji. Nematerijalno kulturno nasleđe Srbije 1: 22 – 25.

Internet izvori:

http://www.nkns.rs/popis-nkns/slava/

http://www.minrzs.gov.rs/sektor-za-brigu-o-porodici-zakoni.php- Uredbu o mreži ustanova socijalne zaštite

##submission.downloads##

Objavljeno

2014-12-31

Broj časopisa

Sekcija

Original scientific paper

Najčitanije od istog autora

1 2 > >>