STAROST KAO RESURS NA PRIMERU SOCIJALNOG RADA

Autori

  • Ljubica Milosavljević Odeljenje za etnologiju i antropologiju i Institut za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ključne reči:

starost, socijalni rad, resurs, društveni problem

Apstrakt

Rad ima za cilj da osvetli naučno delovanje i praksu socijalnog rada, u globalnim i lokalnim okvirima, u onim aspektima koji su vodili naučnom i delatnom usmerenju ove discipline ka starom čoveku. Ovakva orijentacija sa jedne strane može se razumeti kao deo ukupnog procesa konstruisanja starosti kao društvenog problema, dok sa druge strane upućuje na strategiju delovanja konkretne profesionalne grupe s ciljem prevazilaženja početne marginalizovane pozicije usled čega je preispitan potencijal starosti kao resursa.

Reference

Bloom, Martin and Alexander Monro. 1972. Social Work and the Aging Family. The Family Coordinator 21(1): 103–115.

Kresić, Mitar i Janko Drča. 1999. Trag zapisan u vremenu: 35 godina rada i razvoja Gerontološkog centra „Novi Sad”. Novi Sad: Gerontološki centar „Novi Sad”.

Milosavljević, Ljubica. 2013. Starost i politika: konstruisanje političkog potencijala penzionisanog dela društva od obnavljanja višestranačja u Srbiji. Etnoantropološki problemi (n.s.) 8 84): 987–1011.

Milosavljević, Ljubica. 2014a. Antropologija starosti – penzije: konstruisanje društvenog problema kroz penzije – od prvih penzionera do penzionih fondova. Beograd: Srpski genealoški centar: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, Etnološka biblioteka 65

Milosavljević, Ljubica. 2014b. Antropologija starosti – domovi: konstruisanje društvenog problema kroz organizovano domsko zbrinjavanje – od sirotinjskih do staračkih domova. Beograd: Srpski genealoški centar: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, Etnološka biblioteka 82.

Milosavljević, Milosav. 1990. Socijalni rad na raskršću: problemi, protivrečnosti, perspektive. Beograd: Naučna knjiga.

Milosavljević, Milosav. 1996. Socijalni rad: između tradicionalnog i modernog. Beograd: Draganić”.

Petričković, Milan. 2006. Teorija socijalnog rada: (epistemološki koreni nauke socijalnog rada). Beograd: Socijalna misao.

Spector, Malcolm and John I. Kitsuse. 1973. Social Problems: A Re-Formulation. Social Problems 21(2): 145–159.

Stojnov, Dušan. 2001. Konstruktivistički pogled na svet: Predstavljanje jedne paradigme. Psihologija 1–2: 9–48.

Vuković, Drenka. 1998. Sistemi socijalne sigurnosti. Beograd: Fakultet političkih nauka: Institut za političke studije: Centar za socijalnu politiku.

Vuković, Drenka. 2005. Socijalna sigurnost i socijalna prava. Beograd: Fakultet političkih nauka.

Woods, Robert A. 1905. Social Work: A New Profession. International Journal of Ethics 16 (1): 25–39.

##submission.downloads##

Objavljeno

2018-06-30

Broj časopisa

Sekcija

Original scientific paper

Najčitanije od istog autora

1 2 > >>