STAROST KAO RESURS: FORMULISANJE NAUKA ORIJENTISANIH KA STAROM ČOVEKU

Autori

  • Ljubica Milosavljević Odeljenje za etnologiju i antropologiju i Institut za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ključne reči:

starost, resurs, nauka, društveni problem

Apstrakt

Rad ima za cilj da uputi u nastanak i delovanje naučnih disiplina koje za centralno polje proučavanja imaju starost, starenje i starog čoveka. Ukoliko se prihvati konstruktivistička perspektiva prema kojoj je nauka jedna od mogućih varijanti ljudske prakse, postaće moguće pokazati na koji način su ove prakse učestvovale u ukupnom procesu konstruisanja starosti kao društvenog problema, ali i to u kojoj meri je starost bila resurs za gerijatriju koja će se izdvojiti iz medicine; potom za gerontologiju kao krovnu nauku koja uključuje i gerijatriju; ali i za socijalnu gerontologiju kao „najmlađu” među „najmlađim” naukama označene orijentacije. Analizi je bilo pristupljeno prema hronološkom sledu u formulisanju označenih naučnih disciplina.

Reference

Blaikie, Andrew. 1999. Ageing and Popular Culture. Cambridge: Cambridge University Press.

Blumer, Herbert. 1971. Social Problems as Collective Behavior. Social Problems 18(3): 298–306.

Budurin, Damjan. 2011. „Neki aktuelni problemi istraživanja u socijalnoj gerontologiji”. U Zbornik stručnih saopštenja i postera Vrnjačka Banja 21–23. maj 2010. Za evropske standarde socijalne sigurnosti i kvaliteta života u starosti, redakcijski odbor Miloš Nemanjić i dr., 487–490. Beograd: Gerontološko društvo Srbije.

Davidović, Mladen, Milošević, Dragoslav P. i D. Trailov. 1995. Gerontologija (stanje i perspektive). Gerontologija 1: 78–80.

Dinić, Dragana. 2009. Gerontološka misao i praksa u Srbiji u 20. Veku – stručno-naučna promišljanja starenja i starosti. Gerontologija 36(1): 69–83.

Grmek, M. D. 1958. Simposion o gerontologiji. Zagreb: JAZU.

Janjić, Momir. 2001. Doprinos Gerontološkog društva Srbije razvoju gerontološke misli i prakse. Gerontološke sveske – specijali dodatak, Gerontologija 1: 32–33.

Janjić, Momir. 2004. Razvoj gerontologije (kao naučne i primenjene discipline) u svetu i kod nas. Gerontologija 1: 7–13.

Kozarčanin, Lidija. 2002. „Socijalna gerontologija kao integralni deo nauke o starenju i starosti i savremena naučna disciplina”. U Socijalni rad i socijalna politika Zbornik radova V, ur. Drenka Vuković, 159–173. Beograd: Fakultet političkih nauka u Beogradu.

Korolija, Petar. 2001. Doprinos prof dr Mihajla Andrejevića razvoju gerijatrijske misli i prakse. Gerontološke sveske – specijali dodatak, Gerontologija 1: 12–12.

Manojlović, Petar. 1998. „Socijalna zaštita starih ljudi”. U Gerijatrija: 559–564.

Manojlović, Petar. 2001. Doprinos ekspertskog tima Institutu za socijalnu politiku razvoju gerontološke misli i prekse. Gerontološke sveske – specijali dodatak, Gerontologija 1: 23–26.

Milosavljević, Ljubica. 2014a. Antropologija starosti – penzije: konstruisanje društvenog problema kroz penzije – od prvih penzionera do penzionih fondova. Beograd: Srpski genealoški centar: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, Etnološka biblioteka 65

Milosavljević, Ljubica. 2014b. Antropologija starosti – domovi: konstruisanje društvenog problema kroz organizovano domsko zbrinjavanje – od sirotinjskih do staračkih domova. Beograd: Srpski genealoški centar: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, Etnološka biblioteka 82. rada). Beograd: Socijalna misao.

Minoa, Žorž. 1994. Istorija starosti: od antike do renesanse. Sremski Karlovci; Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.

Nedeljkovi, Rastimir Iv. 1978. Starost u samoupravnom društvu. Marksistička misao 3.

Nemanjić, Miloš. 2009. Formiranje gerontološkog polja u Srbiji i simbolička dimenzija starosti. Gerontologija 36(1): 9–15.

Pavlović, Puniša A. 2001. „Nevladine organizacije i njihov doprinos pozitivnom nacionalnom i međunarodnom razvoju”. U R/evolucija i poredak ur. Ivana Spasić i ur. Milan Subotić, 345–359. Beograd: IFDT.

Pfohl, Stephen J. 1977. The „Discovery” of Child Abuse. Social Problems 24 (3): 310–323.

Schneider, Joseph W. 1985. Social Problems Theory: The Constructionist View. Annual Review of Sociology 11: 209–229.

Smolić – Krković, Nada. 1974. Gerontologija: priručnik za socijalne radnike. Zagreb: Savez društava socijalnih radnika Socijalističke republike Hrvatske.

Spector, Malcolm and John I. Kitsuse. 1973. Social Problems: A Re-Formulation. Social Problems 21(2): 145–159.

Sumrak, Dejan. 2010. Opšta gerontologija: antropologija starosti. Beograd: Socijalna misao.

Stevović, Vladimir. 1997. Druga kuća: osma decenija brige o starim ljudima, 35. godina Doma za stare i penzionere. Kragujevac: Gerontološki centar.

Stojnov, Dušan. 2001. Konstruktivistički pogled na svet: Predstavljanje jedne paradigme. Psihologija 1–2: 9–48.

Šulović, Vojin i Budimir Pavlović. 1990. „Lekarska praksa doktora Laze K. Lazarevića – povodom stogodišnjice smrti”. U Lazini dani ‘90. Zbornik radova / XIV susreti lekara Podrinjsko-kolubarskog regiona, Šabac, 5. i 6. oktobar 1990, ur. Predrag Tojić, 16–19. Šabac: Srpsko lekarsko društvo, Podružnica Šabac.

Živković, Miroslav. 1973. Koreni, konstituisanje i tekovine gerontologije. Gerontološki zbornik:192–211.

##submission.downloads##

Objavljeno

2018-06-30

Broj časopisa

Sekcija

Original scientific paper

Najčitanije od istog autora

1 2 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##