PRVI SVETSKI RAT U NARATIVIMA SRPSKIH DŽEZ MUZIČARA ŠKOLOVANIH U AUSTRIJI: RATNA ODŠTETA KAO IMPROVIZACIJA

Autori

  • Ljubica Milosavljević Odeljenje za etnologiju i antropologiju i Institut za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ključne reči:

džez, Prvi svetski rat, ratne reparacije, obrazovanje, profesionalizacija

Apstrakt

U središtu antropološke analize nalaze se narativi srpskih džez muzičara koji su formalno obrazovanje u džezu sticali u austrijskom gradu Gracu u proteklih pet decenija. Ovi narativi, u najkraćem, sa jedne strane sadrže podatak o besplatnom studiranju, dok sa druge nude značajne varijacije kada su u pitanju obrazloženja date okolnosti. Kao centralni motiv tako se javlja ratna odšteta za stradanja i razaranja tokom Prvog svetskog rata koju je prema novoformiranoj Kraljevini SHS podmirivala Austrija. Ovaj motiv izdvojen je kao centralni iz više razloga. Među njima izdvajaju se oni koji se odnose na vremensku upornost narativa, ali i na rasprostranjenost budući da daleko nadilazi profesionalnu grupu koja ga distribuira.

Reference

Antonijević, Dragana. 2013. Stranac ovde, stranac tamo: Antropološko istraživanje kulturnog identiteta gastarbajtera. Beograd: Srpski genealoški centar: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta.

Blam, Mihailo. 2011. Jazz u Srbiji: 1927–1944. Beograd: Stubovi kulture.

Blumer, Herbert. 1971. Social Problems as Collective Behavior. Social Problems 18(3): 298–306.

Bruckner-Haring, Christa. 2011. „The Role of Jazz in Austria: Aspects of the Current Jazz Scene”. Rad predstavljen na naučnoj konferenciji Current Issues in European Cultural Studies, Norrköping (Sweden), 15–17 jun. Pristupljeno 20.07.2018.

Brujić, Marija. 2018. Kulturne predstave o Evropskoj uniji i evrointegracijama Srbije među pripadnicima srpske dijaspore u Gracu. Beograd: (Biblioteka Etnoantropološki problemi, Monografije, knj. 9). Beograd: Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i antropologiju: Dosije studio.

Dobrivojević, Ivana. 2007. U potrazi za blagostanjem. Odlazak jugoslovenskih državljana na rad u zemlje zapadne Evrope 1960–1977. Istorija 20 veka 2: 89–100.

Čalić, Mari-Žanin. 2004. Socijalna istorija Srbije 1815–1941: usporeni napredak u industrijalizaciji. Beograd: Clio

Đerić, Gordana. 2010. Postkomunistička izgradnja sećanja: između „velike priče” i (dnevno)političkog mita. Etnoantropološki problemi (n.s.) 5(3): 99–116.

Kovačević, Ivan. 2007. Antropologija tranzicije. Beograd: Srpski genealoški centar: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta.

Kovačević, Ivan. 2009. Urbane legende. Ogledi iz američkog folklora. Beograd: Srpski genealoški centar: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta.

Kovačević, Ivan. 2010. Simbolički interakcionizam, masovne panike i urbane legende. Etnoantropološki problemi (n.s) 5 (2): 99 –117.

Kovačević, Ivan. 2012. Tranzicione legende i panike. Beograd: Srpski genealoški centar: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta.

Krizman, Bogdan i Bogumil Hrabak. 1960. Zapisnici sa sednica Delegacije Kraljevine SHS na Mirovnoj konferenciji u Parizu 1919–1920. Beograd: Kultura.

Kršev, Boris. 2011. Ratne reparacije i njihova sudbina nakon Prvog svetskog rata – slučaj Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Civitas 1: 9–18.

Kuljić, Todor. 2006. Kultura sećanja. Teorijska objašnjenja upotrebe prošlosti. Beograd: Čigoja.

Milosavljević, Ljubica. 2014. Antropologija starosti – domovi: konstruisanje društvenog problema kroz organizovano domsko zbrinjavanje – od sirotinjskih do staračkih domova. Beograd: Srpski genealoški centar: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta.

Opojević Hofman, Lidija. 2012. Delegacija Kraljevine Jugoslavije pri Komisiji za reparacije u Parizu (1919–1930). Arhiv, časopis Arhiva Jugoslavije 1–2: 19–31.

Pavlović, Stevan K. 2004. Istorija Balkana: 1804–1945. Beograd: Clio.

Ristivojević, Marija. 2013. Muzika kao kulturni fenomen. Etnoantropološki problemi 8 (2): 441–451.

Samardžić, Nikola. 2018. Smrt džeza: Kraj istorije jedne improvizovane muzike? Etnoantropološki problemi (n.s.) 13(2): 369–378.

Spector, Malcolm and John I. Kitsuse. 1973. Social Problems: A Re-Formulation. Social Problems 21(2): 145–159.

Stojković, Momir. 1998. Balkanski ugovorni odnosi 1876–1996. Beograd: JP Služ beni list SRJ.

Timotijević, Miroslav. 2006. Rađanje moderne privatnosti: privatni život Srba u Habzburškoj monarhiji od kraja 17. do početka 19. veka. Beograd: Clio.

Vučetić, Radina. 2012. Trubom kroz gvozdenu zavesu – Prodor džeza u socijalističku Jugoslaviju. Muzikologija 13: 53–77.

##submission.downloads##

Objavljeno

2018-12-30

Broj časopisa

Sekcija

Original scientific paper

Najčitanije od istog autora

1 2 > >>