1.
Жикић Б. КАКО СЛОЖИТИ БАБЕ, ЖАБЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ГИТАРЕ: УВОД У КОГНИТИВНУ АНТРОПОЛОГИЈУ. ant [Интернет]. 30. Јуни 2008. [цитирано 25. Фебруар 2024.];8(6):117-39. Available at: http://antropologija.com/index.php/an/article/view/381