1.
Жикић Б, Ајдук М. МИЗАНТРОПОЛОШКА ДРУГОСТ „СТРЕНГЛЕРСА“: „ВЛАДИМИРОВЕ ХРОНИКЕ“. ant [Интернет]. 10. Јануар 2023. [цитирано 25. Фебруар 2024.];18(2):67–82. Available at: http://antropologija.com/index.php/an/article/view/107