Поповић, М. М. „ПРИЛОЗИ ЗА ДРУШТВЕНУ И ПРАВНУ ИСТОРИЈУ БРАЧНИХ ОДНОСА У СРБИЈИ У ПРВОМ СРПСКОМ УСТАНКУ“. Antropologija, том 23, изд. 1, Јули 2023., стр. 91-106, http://antropologija.com/index.php/an/article/view/450.