Vukićević, J. R. „BITI USPEŠAN U SRBIJI: TUMAČENJA INDIVIDUALNOG DRUŠTVENO-EKONOMSKOG USPEHA U KONTEKSTU POSTSOCIJALISTIČKE DRUŠTVENE TRANSFORMACIJE“. Antropologija, том 23, изд. 1, Јули 2023., стр. 67-89, http://antropologija.com/index.php/an/article/view/449.