Knežević, A. „PRIRODA I KULTURA, JOŠ JEDNOM: ŠTA NEODARVINIZAM I TEORIJA RAZVOJNIH SISTEMA IMAJU DA KAŽU?“. Antropologija, том 23, изд. 1, Јули 2023., стр. 25-45, http://antropologija.com/index.php/an/article/view/447.