Жикић, Б., и М. Ајдук. „МИЗАНТРОПОЛОШКА ДРУГОСТ „СТРЕНГЛЕРСА“: ‚ВЛАДИМИРОВЕ ХРОНИКЕ‘“. Antropologija, том 18, изд. 2, Јануар 2023., стр. 67–82, http://antropologija.com/index.php/an/article/view/107.