[1]
М. М. Поповић, „ПРИЛОЗИ ЗА ДРУШТВЕНУ И ПРАВНУ ИСТОРИЈУ БРАЧНИХ ОДНОСА У СРБИЈИ У ПРВОМ СРПСКОМ УСТАНКУ“, ant, том 23, изд. 1, стр. 91–106, Јули 2023.