[1]
J. R. Vukićević, „BITI USPEŠAN U SRBIJI: TUMAČENJA INDIVIDUALNOG DRUŠTVENO-EKONOMSKOG USPEHA U KONTEKSTU POSTSOCIJALISTIČKE DRUŠTVENE TRANSFORMACIJE“, ant, том 23, изд. 1, стр. 67–89, Јули 2023.