[1]
A. Knežević, „PRIRODA I KULTURA, JOŠ JEDNOM: ŠTA NEODARVINIZAM I TEORIJA RAZVOJNIH SISTEMA IMAJU DA KAŽU?“, ant, том 23, изд. 1, стр. 25–45, Јули 2023.