Поповић, М. М. (2023) „ПРИЛОЗИ ЗА ДРУШТВЕНУ И ПРАВНУ ИСТОРИЈУ БРАЧНИХ ОДНОСА У СРБИЈИ У ПРВОМ СРПСКОМ УСТАНКУ“, Antropologija, 23(1), стр. 91–106. Available at: http://antropologija.com/index.php/an/article/view/450 (приступљено: 7 Децембар 2023).