Vukićević, J. R. (2023) „BITI USPEŠAN U SRBIJI: TUMAČENJA INDIVIDUALNOG DRUŠTVENO-EKONOMSKOG USPEHA U KONTEKSTU POSTSOCIJALISTIČKE DRUŠTVENE TRANSFORMACIJE“, Antropologija, 23(1), стр. 67–89. Available at: http://antropologija.com/index.php/an/article/view/449 (приступљено: 7 Децембар 2023).