Жикић, Б. (2023) „НИГДИНА У АМЕРИЧКОЈ ФИКЦИЈИ: КУЛТУРНЕ ПРЕДСТАВЕ О ПУСТОШИ, ДИВЉИНИ И НИЧИЈОЈ ЗЕМЉИ“, Antropologija, 23(1), стр. 47–66. Available at: http://antropologija.com/index.php/an/article/view/448 (приступљено: 7 Децембар 2023).