Knežević, A. (2023) „PRIRODA I KULTURA, JOŠ JEDNOM: ŠTA NEODARVINIZAM I TEORIJA RAZVOJNIH SISTEMA IMAJU DA KAŽU?“, Antropologija, 23(1), стр. 25–45. Available at: http://antropologija.com/index.php/an/article/view/447 (приступљено: 7 Децембар 2023).