Жикић, Б. (2008) „КАКО СЛОЖИТИ БАБЕ, ЖАБЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ГИТАРЕ: УВОД У КОГНИТИВНУ АНТРОПОЛОГИЈУ“, Antropologija, 8(6), стр. 117–139. Available at: http://antropologija.com/index.php/an/article/view/381 (приступљено: 25 Фебруар 2024).