Жикић, Б. и Ајдук, М. (2023) „МИЗАНТРОПОЛОШКА ДРУГОСТ „СТРЕНГЛЕРСА“: ‚ВЛАДИМИРОВЕ ХРОНИКЕ‘“, Antropologija, 18(2), стр. 67–82. Available at: http://antropologija.com/index.php/an/article/view/107 (приступљено: 25 Фебруар 2024).