Vukićević, Jelena R. 2023. „BITI USPEŠAN U SRBIJI: TUMAČENJA INDIVIDUALNOG DRUŠTVENO-EKONOMSKOG USPEHA U KONTEKSTU POSTSOCIJALISTIČKE DRUŠTVENE TRANSFORMACIJE“. Antropologija 23 (1):67-89. http://antropologija.com/index.php/an/article/view/449.