Knežević, Aleksandra. 2023. „PRIRODA I KULTURA, JOŠ JEDNOM: ŠTA NEODARVINIZAM I TEORIJA RAZVOJNIH SISTEMA IMAJU DA KAŽU?“. Antropologija 23 (1):25-45. http://antropologija.com/index.php/an/article/view/447.