Поповић, М. М. (2023). ПРИЛОЗИ ЗА ДРУШТВЕНУ И ПРАВНУ ИСТОРИЈУ БРАЧНИХ ОДНОСА У СРБИЈИ У ПРВОМ СРПСКОМ УСТАНКУ. Antropologija, 23(1), 91–106. преузето од http://antropologija.com/index.php/an/article/view/450