Vukićević, J. R. (2023). BITI USPEŠAN U SRBIJI: TUMAČENJA INDIVIDUALNOG DRUŠTVENO-EKONOMSKOG USPEHA U KONTEKSTU POSTSOCIJALISTIČKE DRUŠTVENE TRANSFORMACIJE. Antropologija, 23(1), 67–89. преузето од http://antropologija.com/index.php/an/article/view/449