Knežević, A. (2023). PRIRODA I KULTURA, JOŠ JEDNOM: ŠTA NEODARVINIZAM I TEORIJA RAZVOJNIH SISTEMA IMAJU DA KAŽU?. Antropologija, 23(1), 25–45. преузето од http://antropologija.com/index.php/an/article/view/447