Жикић, Б., & Ајдук, М. (2023). МИЗАНТРОПОЛОШКА ДРУГОСТ „СТРЕНГЛЕРСА“: „ВЛАДИМИРОВЕ ХРОНИКЕ“. Antropologija, 18(2), 67–82. преузето од http://antropologija.com/index.php/an/article/view/107