(1)
Жикић, Б.; Ајдук, М. МИЗАНТРОПОЛОШКА ДРУГОСТ „СТРЕНГЛЕРСА“: „ВЛАДИМИРОВЕ ХРОНИКЕ“. ant 2023, 18, 67–82.