[1]
Поповић, М.М. 2023. ПРИЛОЗИ ЗА ДРУШТВЕНУ И ПРАВНУ ИСТОРИЈУ БРАЧНИХ ОДНОСА У СРБИЈИ У ПРВОМ СРПСКОМ УСТАНКУ. Antropologija. 23, 1 (Јули 2023), 91–106.