[1]
Vukićević, J.R. 2023. BITI USPEŠAN U SRBIJI: TUMAČENJA INDIVIDUALNOG DRUŠTVENO-EKONOMSKOG USPEHA U KONTEKSTU POSTSOCIJALISTIČKE DRUŠTVENE TRANSFORMACIJE. Antropologija. 23, 1 (Јули 2023), 67–89.