[1]
Knežević, A. 2023. PRIRODA I KULTURA, JOŠ JEDNOM: ŠTA NEODARVINIZAM I TEORIJA RAZVOJNIH SISTEMA IMAJU DA KAŽU?. Antropologija. 23, 1 (Јули 2023), 25–45.