[1]
Жикић, Б. 2008. КАКО СЛОЖИТИ БАБЕ, ЖАБЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ГИТАРЕ: УВОД У КОГНИТИВНУ АНТРОПОЛОГИЈУ. Antropologija. 8, 6 (Јуни 2008), 117–139.