[1]
Жикић, Б. и Ајдук, М. 2023. МИЗАНТРОПОЛОШКА ДРУГОСТ „СТРЕНГЛЕРСА“: „ВЛАДИМИРОВЕ ХРОНИКЕ“. Antropologija. 18, 2 (Јан. 2023), 67–82.