ZORICA DIVAC (UREDNIK), SVAKODNEVNA KULTURA U POSTSOCIJALISTIČKOM PERIODU, ZBORNIK ETNOGRAFSKOG INSTITUTA SANU 22, ETNOGRAFSKI INSTITUT SANU, BEOGRAD 2006.