Žensko – mapiranje od tradicijskog do modernog patrijarhata Miroslava Malešević, Žensko – etnografski aspekti društvenog položaja žene u Srbiji, Beograd: Srpski genealoški centar, 2007.