ČITANJE NAUČNE FANTASTIKE I (KAO) ETNOGRAFIJE, ILI OBRNUTO

Autori

  • Љиљана Гавриловић

Ključne reči:

antropologija, sciense fiction, žanr, tekst

Apstrakt

O prirodi etnografskog teksta napisan je – tokom posednjih decenija 20. veka – ogroman broj radova. Isto toliko su se autori, teoretičari književnosti i kulture, bavili problematizacijom SF žanra i njegovim smeštanjem u socijalni i kulturnopolitički kontekst. Međutim, veze između antropološkog i SO teksta na nivou koncepata, teorija i metanarativa uglavnom nisu razmatrane. Cilj ovog rada je razumevanje SF literature kao vrste antropološkog teksta, na osnovu analize (mogućnosti) recepcije antropoloških i SF tekstova od strane ne-stručne (neantropološke) publike, kao i implikacija koje iz toga slede.

##submission.downloads##

Objavljeno

2008-06-30

Broj časopisa

Sekcija

Original scientific paper

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##